K O N T R A K T

BORÅS HUNDVAKT

Fakturan ska vara betald

Innan uppdraget påbörjas

SWISH 1234136768

Borås Hundvakt

Jouni Wingstrand

A GREAT VIDEO

DOG WALK

Namn E-post Hundens ålder Försäkringsbolag Hundens ras Hundens namn Har din hund någon skada, allergi eller något annat att nämna för hundens välbefinnande ?
Godkänner du att din hund är med andra hundar ?
Ja
Nej
Övrigt att tillägga
Fotografering och video ingår i priset och företaget äger rättigheterna att använda dessa i marknadsföring och för framtida produkter och tjänster och genom att anlita hundvakten godkänner du och ger tillstånd att använda dessa foto och video på din hund utan krav på ersättning.. Företaget är godkänd för F-skatt och är ansvarsförsäkrad Härmed har jag läst och godkänt kontraktets innehåll
Godkänner
Skicka in